RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR DESEMNAT DE OPERATOR/PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ