Toggle Bar
 
 
 

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Reglementari urbanistice zona UTR E9, parcela 223/4 pentru functiunea BAZA SPORTIVA SI DE AGREMENT

Primaria comunei Tuzla anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru Reglementari urbanistice zona UTR E9, parcela 223/4 pentru functiunea BAZA SPORTIVA SI DE AGREMENT, teren in suprafata de 24 561 mp, identificat cu nr. cad. 104130, situat in com. Tuzla, INCINTA SECTOR ZOOTEHNIC, in scopul construirii unei baze sportive si de agrement.

Prin planul urbanistic zonal initiat de Primar Resit Taner, se propun reglementari in zona UTR E9 pentru functiunea BAZA SPORTIVA SI DE AGREMENT, teren identificat cu nr. cad.104130, in vederea construirii unei baze sportive si de agrement, in urmatoarele conditii:

POT maxim - 40 %– locuire 

- 70 % - terenuri cu funcţiuni mixte (locuire şi dotări, servicii) sau pentru dotări şi servicii, activitati spotive si de agrement, comerţ,alimentatie publica, turism. 

CUT maxim - 1.2 – locuire

-   1.9 -terenuri cu functiuni mixte  (locuire şi dotări, servicii) sau pentru dotări şi servicii, activitati spotive si de agrement, comerţ,alimentatie publica, turism.

CUT majorat cu maximum 20% conform legii 350/2001

H maxim P+3E

Functiunea – SPORT, AGREMENT - terenuri de sport, clădire administrativa, grupuri sanitare, vestiare și dotari aferente activitatilor sportive și de agrement.

In temeiul art. 50 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 17/2013, in perioada 08.02- 18.02.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei comunei TUZLA - Compartimentul Urbanism, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: sef birou Urbanism Catalina Baduica

Trimiteti observatiile dumneavoastra, in scris, pe adresa:

Primaria comunei Tuzla, jud. Constanta, Sos. Constantei nr 80A

telefon: 0756 092 964, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii in intervalul 08.02.2019 – 18.02.2019 si pe pagina de internet http://www.primaria-tuzla.ro