Anunt privind modul de calcul al indemnizatiilor si despagubirilor