ANUNTUL PUBLIC PRNTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU - CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA