Toggle Bar
 
 
 

ANUNŢ PUBLICITAR

Privind închirierea unor suprafeţe de teren

La sediul Primăriei comunei Tuzla, situata în comuna Tuzla, judeţul Constanta, va avea loc la data de 15.07.2019, ora 10:00, licitaţie publică deschisă în vederea atribuirii prin închiriere a 2 terenuri intravilane cu suprafaţa de 500 mp, situate în intravilanul comunei Tuzla, judeţul Constanta după cum urmează:

-        Terenul cu nr. cadastral 109475 in suprafata de 500 mp situat in comuna Tuzla, str. Constantei FN, Lot 248/1 – lot 6

-        Terenul cu nr. cadastral 109476 in suprafata de 500 mp situat in comuna Tuzla, str. Constantei FN, Lot 248/1 – lot 7

Terenurile sus mentionate se inchiriaza pe o perioada de 5 ani iar chiria minima de pornire a licitatiei este de :

-        Pentru terenul cu nr. cadastral 109475 in suprafata de 500 mp situat in comuna Tuzla, str. Constantei FN, Lot 248/1 – lot 6, redeventa minima anuala este de 2000 lei fara TVA

-        Pentru terenul cu nr. cadastral 109476 in suprafata de 500 mp situat in comuna Tuzla, str. Constantei FN, Lot 248/1 – lot 7, redeventa minima anuala este de 2000 lei fara TVA.

Caietul de sarcini împreună cu Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se pun la vânzare cu preţul de 300 lei.

 1. Procedura de închiriere: - LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ -.
  1. Taxa de participare la licitatie este in cuantum de 300 lei.
  2. Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este cel mai mare nivel al chiriei ofertate - lei/lot/an .
  3. Garanţia de participare – în cuantum de 300 lei pentru fiecare lot licitat. Valoarea garanţiei de participare şi modul de constituire al acesteia este prezentat în
  4. Caietul de sarcini se poate procura începând cu data publicării anunţului publicitar de la sediul Primariei comunei Tuzla .
  5. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 12.07.2019 ora 10:00 la registratura Primariei comunei Tuzla.
 2. Data primirii solicitări de clarificări
 3. Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 15.07.2019, ora 10:00, la

Sediul Primăriei comunei Tuzla.

 1. Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.
 2. Limba de redactare a ofertei - Română.
 3. Comunicarea rezultatului licitaţiei – în termen de 5 zile de la stabilirea ofertei câştigătoare.
 4. Incheierea contractului de închiriere – în termen de 7 zile de la data la care proprietarul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
 5. Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0241747564, fax. 0372000626,

Compartiment achizitii publice, persoană de contact: Sef birou Baduica Ionela Catalina.