Toggle Bar
 
 
 

Download anunt

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER titular al proiectului CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, propus a fi amplasat în COMUNA TUZLA, PARCELA A190/94C/1/2, LOT 1, JUDETUL CONSTANTA.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului CONSTANTA din STRADA UNIRII NR. 23, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30, vineri, intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.