Toggle Bar
 
 
 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

COMUNA TUZLAPRIN PRIMAR RESIT TANERtitular al proiectului:“AMENAJARE PARCARE SEDIUL POLITIEI”,

amplasat in comuna Tuzla, judetul Constanta, Str. Constantei nr. 84A, Lot 2, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APMConstanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul „AMENAJARE PARCARE SEDIUL POLITIEI”,amplasat in comuna Tuzla, judetul Constanta, Str. Constantei nr. 84A, Lot 2.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM ConstantadinStrada Unirii Nr. 23, Mun. Constanta, Jud. Constanta, în zilele de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Constanta.