Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de 25.07.2019, ora 14:00, licitaţie publică deschisă. Obiectul licitatiei: închirierea a 5 spatii comerciale in Piata Agroalimentara Tuzla, apartinand domeniului public, situate pe Str. Costinesti.

Durata inchirierii: minim 3 ani, putandu-se prelungi prin act aditional.

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele: - taxa caiet de sarcini: 200 lei; - taxa de participare: 200 lei; garantia de participare: 200 lei.
  • Ofertele se depun, in plic sigilat conform instructiunilor din caietul de sarcini pana la data de 24.07.2019 ora 14:00 la registratura Primariei Comunei Tuzla.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Tuzla sau la numărul de telefon: 0241/747.178.

Download anunt

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER titular al proiectului CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, propus a fi amplasat în COMUNA TUZLA, PARCELA A190/94C/1/2, LOT 1, JUDETUL CONSTANTA.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului CONSTANTA din STRADA UNIRII NR. 23, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30, vineri, intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

                                ,,Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza in data de 28.06.2019, ora 10, licitatie publica deschisa.

Obiectul licitatiei: inchirierea a 14 spatii comerciale in Piata Agroalimentara Tuzla, apartinand domeniului public, situata pe str. Costinesti;

Durata inchirierii: minim 3ani, putandu-se prelungi prin act aditional;

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele:

- taxa caiet de sarcini: 200 lei,

- taxa de participare: 200 lei,

- garantia de participare: 200 lei.

  • Ofertele se depun la sediul Primariei comunei Tuzla, in plic sigilat, pana la data de 27.06.2019, ora 10:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Tuzla, sau la tel. 0241/747.178.”

ANUNŢ PUBLICITAR

Privind închirierea unor suprafeţe de teren

La sediul Primăriei comunei Tuzla, situata în comuna Tuzla, judeţul Constanta, va avea loc la data de 15.07.2019, ora 10:00, licitaţie publică deschisă în vederea atribuirii prin închiriere a 2 terenuri intravilane cu suprafaţa de 500 mp, situate în intravilanul comunei Tuzla, judeţul Constanta după cum urmează: