Consiliul Local

Consiliul Local Tuzla are urmatoarea componenta:

1. ALIS-OSMAN AMDI PNL
2. ASIM ERDUAN PSD
3. BAN CONSTANTIN PSD
4. BARBU STEFANEL PMP
5. BOTEZATU ENACHE PSD
6. BUZOIU FLAVIU ALDE
7. CONDRUT ELENA-DANIELA PSD
8. CORNOIU MIHAI-ILIE ALDE
9. FLOREA ION PNL
10. MOISEI ION PSD
11. NEAGU MANUELA-NARCISA PSD
12. RAUS ALEXANDRA PSD
13. RADUCEA FLORIN ALDE
14. SARBU ADRIAN PMP

              

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Tuzla :

COMISIA 1 : - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala , buget-finante , administrarea domeniului public si privat , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , urbanism :

Presedinte : -

Secretar : Neagu Manuela-Narcisa

Membrii : Alis-Osman Amdi, Buzoiu Flaviu, Asim Erduan

COMISIA 2 : - Comisia pentru invatamant , sanatate si familie , munca si protectie sociala , protectie copii , tineret si sport , activitati social-culturale :

Presedinte : Florea Ion

Secretar : Raducea Florin

Membrii : Moisei Ion, Raus Alexandra , Sarbu Adrian

COMISIA 3 : - Comisia pentru culte , juridic si disciplina , apararea ordinii si linistii publice , apararea drepturilor cetatenilor , administratie publica locala :

Presedinte : Condrut Elena-Daniela

Secretar : Barbu Stefanel

Membrii : Botezatu Enache , Ban Constantin , Cornoiu Mihai-Ilie.