Toggle Bar
 
 
 

                       Consiliul Local

Consiliul Local Tuzla are urmatoarea componenta:

Numele si Prenumele consilierului local

Apartenenta Politica

(la data de 01.05.2018)

Done Filis PSD
Raus Alexandra PSD
Ban Constantin PSD
Neagu Manuela Narcisa PSD
Asim Erduan PSD
Condrut Elena Daniela PSD
Botezatu Enache PSD
Dumitru Anghel PMP
Sarbu  Adrian PMP
Barbu Stefanel PMP
Buzoiu Flaviu ALDE
Vitalia Cristian ALDE
Cornoiu Mihai ALDE
Nebunu Manuela PNL
Alis Osman Amdi PNL

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Tuzla :

COMISIA 1 : - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala , buget-finante , administrarea domeniului public si privat , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , urbanism :

Presedinte : -

Secretar : Neagu Manuela-Narcisa

Membrii : Alis-Osman Amdi, Buzoiu Flaviu, Asim Erduan

COMISIA 2 : - Comisia pentru invatamant , sanatate si familie , munca si protectie sociala , protectie copii , tineret si sport , activitati social-culturale :

Presedinte : Florea Ion

Secretar : Raducea Florin

Membrii : Moisei Ion, Raus Alexandra , Sarbu Adrian

COMISIA 3 : - Comisia pentru culte , juridic si disciplina , apararea ordinii si linistii publice , apararea drepturilor cetatenilor , administratie publica locala :

Presedinte : Condrut Elena-Daniela

Secretar : Barbu Stefanel

Membrii : Botezatu Enache , Ban Constantin , Cornoiu Mihai-Ilie.

 

 

 

 

Nume: BORCAN

Prenume: Alina

Functia: Secretar

Nascuta: -

Studii: licentiat in drept

 

Conform legilor în vigoare, secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

  • Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic.

  • Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.

  • Secretarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 85 din Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală.

 

 

 

 

 

 

 

resit taner1

RESIT TANER - PRIMAR 

DATA NASTERII: 4.09.1973

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi controlează.

  • Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

  • Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţonal al României, care este purtată în mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

  • Primarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 68 şi 71 din Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală.

 

 

 

 

 

 

BAN CONSTANTIN 

DATA NASTERII : ........

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi - viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

  • Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 215  2001 privind administraţia publică locală.