Toggle Bar
 
 
 

 

 

 

 

BAN CONSTANTIN 

DATA NASTERII : ........

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi - viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

  • Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 215  2001 privind administraţia publică locală.