Consiliul Local

Consiliul Local Tuzla are urmatoarea componenta:

1. ALIS-OSMAN AMDI PNL
2. ASIM ERDUAN PSD
3. BAN CONSTANTIN PSD
4. BARBU STEFANEL PMP
5. BOTEZATU ENACHE PSD
6. BUZOIU FLAVIU ALDE
7. CONDRUT ELENA-DANIELA PSD
8. CORNOIU MIHAI-ILIE ALDE
9. FLOREA ION PNL
10. MOISEI ION PSD
11. NEAGU MANUELA-NARCISA PSD
12. RAUS ALEXANDRA PSD
13. RADUCEA FLORIN ALDE
14. SARBU ADRIAN PMP

              

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Tuzla :

COMISIA 1 : - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala , buget-finante , administrarea domeniului public si privat , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , urbanism :

Presedinte : -

Secretar : Neagu Manuela-Narcisa

Membrii : Alis-Osman Amdi, Buzoiu Flaviu, Asim Erduan

COMISIA 2 : - Comisia pentru invatamant , sanatate si familie , munca si protectie sociala , protectie copii , tineret si sport , activitati social-culturale :

Presedinte : Florea Ion

Secretar : Raducea Florin

Membrii : Moisei Ion, Raus Alexandra , Sarbu Adrian

COMISIA 3 : - Comisia pentru culte , juridic si disciplina , apararea ordinii si linistii publice , apararea drepturilor cetatenilor , administratie publica locala :

Presedinte : Condrut Elena-Daniela

Secretar : Barbu Stefanel

Membrii : Botezatu Enache , Ban Constantin , Cornoiu Mihai-Ilie.

 

 

 

 

Nume: BORCAN

Prenume: Alina

Functia: Secretar

Nascuta: -

Studii: licentiat in drept

 

Conform legilor în vigoare, secretarul oraşului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

  • Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic.

  • Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.

  • Secretarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 85 din Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală.

 

 

 

 

 

 

 

resit taner1

RESIT TANER - PRIMAR 

DATA NASTERII: 4.09.1973

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi controlează.

  • Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

  • Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţonal al României, care este purtată în mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

  • Primarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 68 şi 71 din Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală.

 

 

 

 

 

 

BAN CONSTANTIN 

DATA NASTERII : ........

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi - viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

  • Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 215  2001 privind administraţia publică locală.