Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

COMUNA TUZLA ,cu sediul in com.Tuzla ,sat Tuzla,str Constantei nr 80A, jud Constanta, titular al proiectului ,,INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TUZLA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Tuzla, judetul Constanta,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta ,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA TUZLA ,JUDETUL CONSTANTA, propus a fi amplasat in localitatea Tuzla,com. Tuzla, intravilan si extravilan, judetul Constanta.

        Proiectul  deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiu Constanta,strada Unirii,nr 23 ,judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09,00-13,00 ,precum si la urmatoarea adresa de internet http//apmct.anpm.ro

       Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.