Consiliul Local

Lista cuprinzand consilierii locali ai consiliului local

 

Consiliul Local Tuzla are urmatoarea componenta:

 

Numele si Prenumele consilierului local

Apartenenta Politica

(la data de 01.05.2018)

Done Filis PSD
Raus Alexandra PSD
Ban Constantin PSD
Neagu Manuela Narcisa PSD
Asim Erduan PSD
Condrut Elena Daniela PSD
Botezatu Enache PSD
Dumitru Anghel PMP
Sarbu  Adrian PMP
Barbu Stefanel PMP
Buzoiu Flaviu ALDE
Vitalia Cristian ALDE
Cornoiu Mihai ALDE
Nebunu Manuela PNL
Alis Osman Amdi PNL

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Tuzla :

COMISIA 1 : - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala , buget-finante , administrarea domeniului public si privat , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , urbanism :

Presedinte : -

Secretar : Neagu Manuela-Narcisa

Membrii : Alis-Osman Amdi, Buzoiu Flaviu, Asim Erduan

COMISIA 2 : - Comisia pentru invatamant , sanatate si familie , munca si protectie sociala , protectie copii , tineret si sport , activitati social-culturale :

Presedinte : Florea Ion

Secretar : Raducea Florin

Membrii : Moisei Ion, Raus Alexandra , Sarbu Adrian

COMISIA 3 : - Comisia pentru culte , juridic si disciplina , apararea ordinii si linistii publice , apararea drepturilor cetatenilor , administratie publica locala :

Presedinte : Condrut Elena-Daniela

Secretar : Barbu Stefanel

Membrii : Botezatu Enache , Ban Constantin , Cornoiu Mihai-Ilie.