sigla ro 
 ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA TUZLA
PRIMAR
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 189 din 27 Noiembrie 2020

privind delimitarea si sediul sectiilor de votare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

TANER RESIT, Primarul Comunei TUZLA, DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PRIMARUL COMUNEI TUZLA
Taner RESIT

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Șoldanu
Daniela-Alina BORCAN

 

Comuna Tuzla, 27 Noiembrie 2020
Nr. 189