sigla ro 
 ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA TUZLA
PRIMAR
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 186 din 23 Noiembrie 2020

privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentrunumita Maftei Maria

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

TANER RESIT, Primarul Comunei TUZLA, DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PRIMARUL COMUNEI TUZLA
Taner RESIT

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Șoldanu
Daniela-Alina BORCAN

 

Comuna Tuzla, 23 Noiembrie 2020
Nr. 186