Proiecte 22, 24, 25, 27

 
 
 
sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI TUZLA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

privind declararea unor bunuri de uz si deinteres public local

 

Având în vedere: ... Luând în considerare: ... În baza temeiurilor juridice: ... Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.   HOTĂRĂȘTE:   Art.1. ... ... Art.2. ...    Art.3. ...

 

 

INIȚIATOR
{registrul_proiectelor_de_hotarari___functie_initiator}
Resit Taner

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Tuzla
Daniela-Alina BORCAN

 

 

Comuna Tuzla 01 Martie 2021
Nr. 34