Proiecte 22, 24, 25, 27

 
 
 
sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI TUZLA   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

privind consolidarea SC EDILITAR LOCAL SRL TUZLA prin reorganizare si restrangere

 

Având în vedere: ... Luând în considerare: ... În baza temeiurilor juridice: ... Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.   HOTĂRĂȘTE:   Art.1. ... ... Art.2. ...    Art.3. ...

 

 

INIȚIATOR
{registrul_proiectelor_de_hotarari___functie_initiator}
Dicu Bogdan Cristian

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Tuzla
Daniela-Alina BORCAN

 

 

Comuna Tuzla 05 Martie 2021
Nr. 24