Toggle Bar
 
 
 

 

Avand in vedere constructiile de locuinte realizate in ultimii ani, va prezentam oportunitatea de finantare din cadrul Programului pentru Energie in Romania, finantat prin Mecanismele financiare SEE si Norvegia 2014-2021, care vizeaza cresterea accesului la electricitate pentru 10.000 locuinte/gospodarii romanesti care nu sunt conectate la reteaua de electricitate si se afla in zone in care accesul la reteaua de electricitate nu este tehnic sau economic fezabila.

 

Se acorda prioritate proiectelor care sustin activitatea economica in gospodarii/grupuri de gospodarii (productia de lapte, ecoturism etc.) sau in legatura cu aceasta, iar in al doilea rand, gospodariilor sau a grupurilor de gospodarii. Sunt eligibile numai gospodariile cu rezidenti permanenti sau in care gospodaria este conectata la activitati de creare de valoare sezoniera (agricultura sezoniera, turism sau activitati similare). Sursa principala de energie pentru proiectele de electrificare este o sursa de energie regenerabila principala incluzand, dar fara a se limita la acestea, energia solara, hidro, eoliana si geotermala.

Pentru fiecare apel, suma minima de asistenta acordata prin grant va fi de 200.000 EURO, iar suma maxima de 2.000.000 EURO. Propunerile de proiecte se depun in limba engleza pe portalul electronic dedicat, pana la data de 12 iunie 2019, ora 14:00, ora Romaniei.

Formularul si modelele standard de atasamente obligatorii sunt disponibile pe internet: https://www.innovasjonnorge.no/ si https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/romania/ro-energy/electrification/20190418-ro-energy-calls-electrification-v.1.0_final_ro-translation.pdf .

Cu deosebita consideratie,

Primar Comuna Tuzla

RESIT TANER