Hotararile sunt postate in format .doc, .pdf si sunt arhivate .rar sau .zip

Hotarari 2020

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :

Hotarari 2019

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :

Descarca HCL Tuzla din 21.12.2016 (.zip)

Descarca HCL Tuzla din 21.11.2016 (.zip) - sedinta extraordinara

Descarca HCL Tuzla din 14.11.2016 (.zip)

Descarca HCL Tuzla din 24.10.2016 (.zip)

- Descarca HCL Tuzla din 26.09.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 24.08.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 25.07.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 20.07.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 04.07.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla de constituire din 05.06.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 29.03.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 01.03.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 15.02.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 03.02.2016 (.rar)

- Descarca HCL Tuzla din 19.01.2016 (.rar)


- Descarca HCL Tuzla din anul 2015 (.rar)