Toggle Bar
 
 
 

Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de 29.07.2019, ora 10:00, licitaţie publică deschisă. Obiectul licitatiei: închirierea a 2 terenuri cu suprafaţa de 500 mp, situate în intravilanul comunei Tuzla, str. Constantei FN, Lot 248/1 – lot 6 si lot 7, judeţul Constanta, nr. cadastral 109475 si nr. cadastral 109476.

Durata inchirierii este de 5 ani iar chiria minima de pornire a licitatiei este de 2000 lei fara TVA/an.

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele: - taxa caiet de sarcini: 300 lei; - taxa de participare: 300 lei; garantia de participare: 300 lei.
  • Ofertele se depun, in plic sigilat conform instructiunilor din caietul de sarcini pana la data de 26.07.2019 ora 10:00 la registratura Primariei Comunei Tuzla.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Tuzla sau la numărul de telefon: 0241/747.178.