Toggle Bar
 
 
 

ANUNŢ  PUBLICITAR

 

PrimăriaComunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de24.02.2020, ora 14:00, licitaţie publică deschisă.Obiectul licitatiei:vânzarea urmatoarelor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Tuzla: - teren intravilan în suprafaţă de 550 mp situat pe Str. Nufărului nr. 1A, lot 1, nr. cadastral 109173; - terenul intravilan în suprafată de 500 mp situat pe Str. Nufărului nr. 1A, lot 2, nr. cadastral 109187.

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele: - taxa caiet de sarcini: 50 lei; - taxa de participare: 200 lei; garantia de participare: 550 lei.
  • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/02/2020, ora 14:00.
  • Ofertele se depun, in plic sigilat conform instructiunilor din caietul de sarcini pana la data de 24.02.2020, ora09:00 la registratura Primariei Comunei Tuzla.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Tuzla saula numărul de telefon:0241/747.178.