Toggle Bar
 
 
 

 

ANUNT PUBLICITAR
Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de 09.03.2020, ora 14:00, la sediul Primariei,licitaţie publică deschisă pentru concesionarea urmatoarelor terenuri agricole categoria de folosinţă pajişte, aflate în domeniul public al comunei Tuzla, judetul Constanţa, astfel: - Parcela Ps 1/3 în suprafaţă de 347 478 mp; - Parcela Ps 1/4 în suprafaţă de 166 390 mp; - Parcela Ps 6 în suprafaţă de 287 959 mp; - Parcela Ps 6/3 în suprafaţă de 63 371 mp; - Parcela Ps 86/1 în suprafaţă de 19 048 mp; - Parcela Ps 86/2 în suprafaţă de 19 235 mp; - Parcela Ps 86/3 în suprafaţă de 13 670 mp; - Parcela Ps 86/4 în suprafaţă de 29 319 mp; - Parcela Ps 86/4/1 în suprafaţă de 30 858 mp; - Parcela Ps 86/5 în su-prafaţă de 25 057 mp. Concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor s-a aprobat prin H.C.L. nr. 232 din 23.12.2019 conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Pentru a intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire se depune o solicitare scrisă la sediul Primăriei Comunei Tuzla, Compartiment investiţii, achiziţii publice, urbanism, disciplina în construcţii şi amenajarea teri-toriului, telefon 0241747178, fax 0372000626, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Contravaloarea documentaţiei de atribuire, în cuantum de 50 lei, se achită în numerar la casieria Primăriei Comunei Tuzla.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02/03/2020, ora 16:00

Data limită de depunere a ofertelor: 09/03/2020, ora 9:00 la sediul Primariei Comunei Tuzla Şos. Constanţei, nr. 80A, comuna Tuzla, judeţul Constanţa.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

Instanţa competenta în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, numărul 4, Municipiul Mangalia, Judeţul Con-stanţa, cod poştal 905500, telefon 0241/755.567, 0241/755.568, fax 0241/755.798, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10/02/2020.