Toggle Bar
 
 
 

Stimați Cetățeni,

În timpul nopții

În intervalul orar 06:00 – 22:00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele, prevăzute la art.4:

 

 Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

 Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

 Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

            Potrivit actului normativ, nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de Urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.