,,Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza in data de 28.06.2019, ora 10, licitatie publica deschisa.

Obiectul licitatiei: inchirierea a 14 spatii comerciale in Piata Agroalimentara Tuzla, apartinand domeniului public, situata pe str. Costinesti;

Durata inchirierii: minim 3ani, putandu-se prelungi prin act aditional;

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele:

- taxa caiet de sarcini: 200 lei,

- taxa de participare: 200 lei,

- garantia de participare: 200 lei.

  • Ofertele se depun la sediul Primariei comunei Tuzla, in plic sigilat, pana la data de 27.06.2019, ora 10:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Tuzla, sau la tel. 0241/747.178.”

 

Avand in vedere constructiile de locuinte realizate in ultimii ani, va prezentam oportunitatea de finantare din cadrul Programului pentru Energie in Romania, finantat prin Mecanismele financiare SEE si Norvegia 2014-2021, care vizeaza cresterea accesului la electricitate pentru 10.000 locuinte/gospodarii romanesti care nu sunt conectate la reteaua de electricitate si se afla in zone in care accesul la reteaua de electricitate nu este tehnic sau economic fezabila.