Avand in vedere HCL nr. 2/23.02.2021 privind aprobarea reglementarii (ansamblu de norme juridice aplicabile ) unor masuri de protejare a domeniului privat al UAT Comuna Tuzla prin evacuarea persoanelor (fizice si/sau juridice) care ocupa în mod abuziv domeniul privat al UAT Comuna Tuzla respectiv zona/zonele neproductive cu vegetatie spontana aferenta zonei de plaja Tuzla intre limitele administrative UAT Oras Eforie si UAT Comuna Costinesti si a dispozitiilor art. 1039 si urmatoarele Cod Civil:

 

se procedeaza la emiterea prezentei somatii colective privind evacuarea in termen de 5 zile calendaristice, a imobilelor folosite sau după caz, ocupate fără drept, ce apartin domeniul privat al UAT Comuna Tuzla respectiv zona/zonele neproductive cu vegetatie spontana aferenta zonei de plaja Tuzla intre limitele administrative UAT Oras Eforie si UAT Comuna Costinesti de catre persoane fizice sau juridice.

Se comunica faptul ca dupa acest termen procedural (de cinci zile calendaristice)  persoane mandatate vor proceda in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare la sesizarea instantei de judecata competenta pentru emiterea unei hotarari judecatoresti privind evacuarea persoanelor identificate si a obligarii acestor ocupanti fara drept la plata tuturor cheltuielilor de judecata, cu instiintarea tuturor instiutiilor abilitate in mentinerea si pastrarea ordinii si linistii publice.

PRIMAR