Registre online - Monitorul oficial Local

 

Dispozitii, Hotarari, Proiecte

Instrument pentru incarcat Dispozitii, Hotarari, Proiecte de hotarari

Registrul agricol 2022

Instrument pentru incarcare Oferte vanzare teren, Comunicare acceptare vanzare, procese verbale etc..

Stare civila

Instrument pentru incarcare Oferte vanzare teren, Comunicare acceptare vanzare, procese verbale etc..

REGISTRUL PROIECTELOR DE HOTARÂRI

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local

 

Registrul privind evidenta refuzurilor de a semna

Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului local al comunei / Dispozițiile emise de Primarul comunei

REGISTRUL HOTARARILOR CONSILIULUI

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

REGISTRUL PENTRU CONSEMNAREA PROPUNERILOR

Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consililui local al comunei și Dispozițiilor cu caracter normativ emise de Primarul comunei

REGISTRUL PROIECTELOR DE DISPOZITII

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale Primarului Comunei

REGISTRUL DISPOZITIILOR PRIMARULUI

Registrul pentru evidenta dispozitiilor Primarului Comunei