RAPORT ANUAL DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 52-2003