Agricultura

Comuna are o economie predominant agrară, dispunând de 5820 ha suprafaţă agricolă, din care 4464,64 ha suprafaţă arabilă, 373,3 ha păşuni, 167 ha livezi. În structura suprafeţei cultivate şi a producţiei vegetale, cele mai mari ponderi le deţin culturile de grâu, porumb, floarea-soarelui, legume şi cartofi. In vederea rentabilizării muncii în cultivarea terenurilor, sunt necesare investiţii în domeniul dotării cu maşini şi utilaje agricole performante, introducerea de soiuri cu productivitate ridicată, creşterea dimensiunilor exploataţiilor agricole prin stimularea asocierii şi alte măsuri specifice care să ducă la creşterea randamentului folosirii terenurilor agricole de bună calitate din comună.
- Legumicultura se practică pe sole mici, existând posibilitatea extinderii acestor culturi în condiţiile dotării cu tehnologii moderne de lucru, sisteme de irigaţii, sere şi solarii; Se pot obţine aici legume integral organice, mult căutate pe piaţa internă şi externă;
- Există pe raza comunei cca 150 ha de teren disponibil amenajării unor livezi de pomi fructiferi şi alte 30 ha disponibile viţei de vie – în condiţiile dotării cu tehnologii performante de lucru şi cu centre de colectare, prelucrare şi valorificare a fructelor;
- Apicultura este un alt domeniu ce poate fi dezvoltat, ţinând cont de bogata şi diversificata floră spontană şi de faptul că nu există poluare;
- Investiţiile în sectorul zootehnic urmăresc alinierea la standardele europene, ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor şi stimularea competitivităţii pe piaţa locală şi pe pieţe externe. În acest sens, se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice. Funcţionează în prezent în comuna Tuzla o ferme de caprine şi o fermă de ovine.

Industrie agroalimentara:

- Sunt necesare investiţii pentru amenajarea centre de prelucrare şi depozitare a produselor vegetale;
- Se pot realiza investiţii în amenajarea unor centre de tăiere-abatorizare, carmangerii, unităţi de colectare şi prelucrare a laptelui, a lânii, pieilor ş.a.;
- Cele cca 50 ha de luciu de apă recomandă investiţii în amenajarea unor baze de creştere şi procesare a peştelui;

ATRACTII

Aflată pe litoralul Marii Negre, Tuzla beneficiază de o plajă îngustă, sălbatică şi pitorească, foarte căutată de cei care apreciază liniştea.
      Tuzla a devenit un punct de atracţie major pentru amatorii de senzaţii tari deoarece pe Aerodromul Tuzla se efectuează salturi cu paraşuta şi zboruri de agrement. De asemenea, Aerodromul Tuzla este gazda Aero G.P-ului “Tuzla Fly In”, eveniment aviatic (echivalent al formulei 1) care concentrează cei mai buni piloţi militari şi civili din ţară şi din străinătate într-un remarcabil spectacol de acrobaţie.

Obiective turistice:

- litoralul Mării Negre;
- moschee;
- biserica construită de M.Kogălniceanu;

Educatie si cultura

Nr. total de unitati de invatamant - 3, din care:

- 1 gradinita cu 6 sali de clasa,
- 2 scoli cu 15 sali de clasa, 

In comuna Tuzla exista un camin cultural si o biblioteca (stare buna)

Situatia relatiilor de cooperare internationala

Localitatea Tuzla este infratita cu localitatile : Gure – Turcia si Hrusova - Moldova

Apartenenta la structuri asociative nationale

Asociatia Comunelor din Romania

 offers bg