Anunt privind inchirierea a 3 spatii comerciale in Piata Agroalimentara Tuzla

 

,,Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza in data de 28.07.2021, ora 14, licitatie publica deschisa.

Obiectul licitatiei: inchirierea a 3 spatii comerciale in Piata Agroalimentara Tuzla, apartinand domeniului public, situata  pe str. Costinesti;

Durata inchirierii: 3ani, putandu-se prelungi prin act aditional;

Pretul de pornire la licitatie: 6 euro/mp/luna, plus TVA. 

Conditii de participare:

·        Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele:

- taxa caiet de sarcini: 50 lei,

- taxa de participare: 200 lei,

- garantia de participare: 600 lei.

Data limita solicitare clarificari:09.07.2021, ora 15:00.

·        Ofertele se depun la sediul Primariei comunei Tuzla, in plic sigilat, pana la data de 28.07.2021, ora 09:00.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Tuzla, sau la tel. 0241/747.178.”