,,Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza licitatie publica, in data de 03.06.2024, ora 14.

·      Obiectul licitatiei: închirierea unor terenuri din domeniul privat al Comunei Tuzla,  judeţul Constanţa, astfel:

-         teren  intravilan arabil în suprafaţă de 424 mp, situat pe str. Fermei, nr. 6 – lot 1, cu număr cadastral IE 110756;

-         teren  intravilan arabil în suprafaţă de 505 mp, situat pe str. Fermei, nr. 6 – lot 2, cu număr cadastral IE 110756;

·        Pretul de pornire la licitatie: 2 euro/mp/an, fara TVA. 

Conditii de participare:

·        Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele:

- taxa documentatie de atribuire: 50 lei,

- taxa de participare: 200 lei,

- garantia de participare: 500 lei.

-         teren  intravilan, în suprafaţă de 261 mp, situat pe str. Cerealelor, nr. 43B.

·        Pretul de pornire la licitatie: 1 euro/mp/an, fara TVA. 

Conditii de participare:

·        Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele:

- taxa documentatie de atribuire: 50 lei,

- taxa de participare: 200 lei,

- garantia de participare: 350 lei.

·        Durata închirierii: 5 ani, putandu-se prelungi prin act aditional;

·        Data limita solicitare clarificari:27.05.2024, ora 14:00.

·        Ofertele se depun la sediul Primariei comunei Tuzla, in plic sigilat, pana la data de 03.06.2024, ora 09:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Tuzla, sau la tel. 0241/747.178.”

PRIMAR,

TANER REŞIT

TUZLA, 09.05.2024