ANUNŢ

 

  ,,Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza licitatie publica, in data de 28.06.2024, ora 14.

 

 

ü Obiectul licitatiei: închirierea unui teren din domeniul privat al Comunei Tuzla,  judeţul Constanţa, astfel:

 

-        teren  intravilan, în suprafaţă de 261 mp, situat pe str. Cerealelor, nr. 43B.

 

 

ü Pretul de pornire la licitatie: 1 euro/mp/an, fara TVA. 

 

 

ü Conditii de participare:

 

·       Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele:

 

- taxa documentatie de atribuire: 50 lei,

 

- taxa de participare: 200 lei,

 

- garantia de participare: 350 lei.

 

 

ü Durata închirierii: 5 ani, putandu-se prelungi prin act aditional;

 

 

ü Data limita solicitare clarificari: 21.06.2024, ora 14:00.

 

 

Ofertele se depun la sediul Primariei comunei Tuzla, in plic sigilat, pana la data de 28.06.2024, ora 09:00.

 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Tuzla, sau la tel. 0241/747.178.”

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

 

TANER REŞIT

 

 

 

 

TUZLA, 06.06.2024