Avand in vedere HCL nr. 2/23.02.2021 privind aprobarea reglementarii (ansamblu de norme juridice aplicabile ) unor masuri de protejare a domeniului privat al UAT Comuna Tuzla prin evacuarea persoanelor (fizice si/sau juridice) care ocupa în mod abuziv domeniul privat al UAT Comuna Tuzla respectiv zona/zonele neproductive cu vegetatie spontana aferenta zonei de plaja Tuzla intre limitele administrative UAT Oras Eforie si UAT Comuna Costinesti si a dispozitiilor art. 1039 si urmatoarele Cod Civil:

 

 

Stimați cetățeni, întrucât reteaua de apa va fi reabilitată prin înlocuirea conductelor vechi cu conducte noi, executia lucrărilor de instalare a bransamentelor de la caminul aflat pe proprietatea solicitantului pâna la noul cămin de racordare situat pe domeniul public, cade in sarcina utilizatorului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați opratorilor RAJA SA, telefon 0241486522  0241481265.